10 % sleva na dárky pro muže s kuponem DENOTCU10, pouze do 17.6.2024!

Je kohoutková voda zdravá?

Voda z kohoutku, přestože splňuje hygienické standardy, obsahuje řadu látek, které ve velkém množství do těla přijímat nechceme. Z čističek vody odtéká do našich domácností voda, která obsahuje chlor, polyfosforečnany a síran hlinitý. Může ale také obsahovat antibiotika, analgetika, hormony, drogy, těžké kovy a mikroplasty. Víte, že až 75 % pitné vody může obsahovat pesticidy? V článku se podíváme na to, jaké jsou největší problémy pitné i balené vody, jak efektivně čistit vodu a zda mají smysl filtrační láhve a filtrační vložky

je-kohoutkova-voda-zdrava-fb

 

Problémy kohoutkové vody

Kohoutková voda není potravina, proto se na ni nevztahují přísné požadavky legislativy na potraviny. Co všechno může obsahovat?

 • Chlor
 • pesticidy, 
 • antibiotika,
 • analgetika, 
 • hormony, 
 • drogy,
 • těžké kovy a mikroplasty,
 • zbytky hnojiv,
 • bakterie a viry. 

Nebezpečí ve vodě, které nikdo nesleduje

Čističky odpadních vod nebo technologie na čištění pitné vody zabezpečují pouze to, že kvalita vypouštěných odpadních vod a pitné vody odpovídá kritériím, která udává zákon. Objevují se ale nové nebezpečné látky, které zatím nikdo v pitné vodě nekontroluje.

TIP: Jak na úpravu tvrdé vody v domácnosti?

Co je považováno za největší problémy kohoutkové vody?

Antibiotika ve vodě jsou jedním z největších rizik pro zdraví. Jak se do vody dostanou? Jsou podávána hospodářským zvířatům, tím se dostávají do půdy, přes kterou putují do vodních toků. Dalším problémem jsou pesticidy. Pesticidy jsou přípravky, které se využívají k hubení škůdců v zemědělství. Ty se dnes běžně vyskytují v povrchových i spodních vodách téměř na celém území ČR, samozřejmě nejvíce v zemědělsky činných oblastech.

tekouci-voda

Endokrinní disruptory ve vodě mohou způsobovat neplodnost 

Dalším problémem jsou hormonální disruptory, biologicky fungují tyto látky jako „falešné hormony”. I malé množství těchto sloučenin může nabourat metabolickou rovnováhu a způsobit vážné zdravotní komplikace. 

Endokrinní disruptory mají vliv na fungování štítné žlázy, poškozují ledviny, některé snižují IQ, způsobují mužskou neplodnost, rakovinu či poškozují imunitu. Nyní se mluví i o možném negativním vlivu na obezitu a autismus.

Pozor na zkaženou vodu

Nezávadnost pitné vody kontroluje v Česku Státní zdravotní ústav. I přes limity bakterií ve vodě může dojít k její kontaminaci - například ve vodovodním potrubí. Voda ze studní také není zárukou jejich čistoty, zde může dojít k jejímu infikování výkaly či zbytky hnojiv. 

I přesto Česko má spíše problémy s problémy zmíněnými výše než s mikroorganismy. V mnoha státech ale kohoutková voda není pitná a může vést k tzv. cestovatelským průjmům. Podle WHO ročně zemře 1,5 milionu dětí v důsledku závažných průjmových onemocnění vyvolaných právě závadností vody. 

Co způsobuje nemoci ze zkažené vody?

Koliformní bakterie

Způsobují střevní potíže a koliku.

 • Escherichia coli vyvolává zažívací potíže a některé druhy produkují nebezpečné toxiny,
 • Klebsiella, Shigella může způsobovat úplavici, 
 • nebo Salmonella - druh Salmonella typhi může vyvolat po požití břišní tyfus.

Enterookoky

Enterookoky jsou odolné vůči vysokým teplotám a způsobují infekce močových a žlučových cest a gynekologické záněty.

Pseudomonas aeruginosa 

Tato bakterie vyvolává záněty kůže.

Legionella pneumophila

Způsobují průjmy, horečky s bolestí hlavy, projevy připomínající chřipku a mohou vyvolat poškození ledvin.

Příznaky nemocí ze zkažené vody

 • Bolesti a křeče břicha (na bolesti břicha),
 • průjem (léky na průjem), 
 • žaludeční problémy (přípravky na žaludek žaludku),
 • zvracení (léky proti zvracení),
 • únava.

Kohoutková voda vs. balená – je balená voda lepší?

Vyděsila vás kohoutková voda a říkáte si, že si koupíte raději balenou? Pokud si myslíte, že pro balené vody platí přísnější kritéria zdravotní nezávadnosti, není to pravda. Přísné limity pro výskyt nežádoucích látek platí pouze pro kojeneckou vodu, ale v ostatních případech se zobecňovat nedá.

Například limit pro obsah dusičnanů je stejný pro balenou minerální vodu i pitnou vodu, ale pramenitá voda může obsahovat dusičnanů jen polovinu. Základní legislativu pro pitnou vodu si můžete přečíst ve vyhláškách Ministerstva zdravotnictví České republiky (č. 252/2004 Sb. a č. 275/2004 Sb.).

mikroplasty-ve-vode

Balená voda neprošla ani ve srovnávacím testu kvality pitné vody (balené i z kohoutu), kde dopadly balené vody hůře, poměrně často obsahovaly nadlimitní množství sledovaných látek (sodíku, dusitanů, bakterií apod.) a vyskytly se v nich i látky ohrožující zdraví (např. benzo(a)pyren nebo chloroform).

Velkým problémem všech balených vod je i skladování. Pokud jsou několik dní na slunci, voda se v nich kazí. Pokud necháme otevřenou láhev celý den mimo lednici, již v ní najdeme nežádoucí bakterie. 

Kromě toho, že balená voda produkuje velké množství odpadu, pitím balené vody do sebe dostáváte obrovské množství mikroplastů. Pokud byste pili balenou vodu celý rok, můžete do sebe dostat až 90 tisíc částic plastu ročně. Podle studie mikroplasty obsahuje až 93 % balené vody.

Ani kohoutková voda ale není zcela bez mikroplastů, plast se do země dostává rozkládáním lahví, kelímků či jiných balení v přírodě. 80 % kohoutkové vody obsahuje mikroplasty, i když v menším množství než voda balená. 

Fungují běžné filtrační láhve s uhlíkovým filtrem?

Filtrační láhve s běžným uhlíkovým filtrem jsou dobré pro odstraňování organických sloučenin, které způsobují, že voda chutná a nepáchne. Nevýhodou uhlíkových filtrů je, že je příliš hrubý a nedokáže filtrovat těžké kovy, fluor, mikroplasty, antibiotika, bakterie nebo mikroorganismy, které mohou být ve vodě. Navíc voda kartuší protéká většinou příliš rychle, aktivní uhlí potřebuje kontakt s vodou alespoň 10 minut. Mají navíc krátkou životnost a je třeba je často vyměňovat. 

Podle některých studií mohou uhlíkové filtry navíc obsahovat bakterie a viry. Uhlíkové filtry zachycují některé nečistoty, zatímco jiné bakterie ulpívají na povrchu filtru a množí se. Bakterie stejně jako sinice produkují vlastní toxiny a uvolňují je do vody. Pokud filtr není vyměňován často, mohou nadělat více problémů než užitku. 

Běžné filtrační láhve vám tedy pomůžou spíše než s kvalitou vody, tak s její chutí. 

Jak efektivně čistit kohoutkovou vodu?

Když už jsme si řekli, že běžné filtrační láhve kohoutkovou vodu nevyčistí, jak tedy získat čistou vodu? Zkuste český nano filtr na kohoutkovou vodu, který je založen na postupu patentovaném českou firmou ART CARBON s.r.o., tyto filtry se používají ve filtrech H2O nanotec. Ten se jednoduše namontuje pod umyvadlo nebo dřez a bude vám filtrovat vaší vodu. Dokáže jako jediný na trhu odstranit viry, bakterie, chlor, pesticidy, analgetika, antibiotika, drogy, těžké kovy i mikroplasty pomocí jediného filtru. 

Jak funguje nano filtr na filtraci kohoutkové vody?

Nano filtr na sebe váže z pitné vody částice, které mají velikosti v nanometrech, dokáže odfiltrovat pesticidy a další chemické sloučeniny používané v zemědělství, průmyslové organické kontaminace z půdy (benzpyreny, polychlorované uhlovodíky), viry, zneškodňuje bakterie, odstraňuje hormony a drogy.

Tím, že se používají nanotechnologie, dokáže filtrovat i škodlivé látky vzniklé jako produkty chlorování vody i všechny další látky způsobující pachuť nebo nepříjemný zápach.

#produkty#https://www.nanospace.cz/vyhledavani/?string=filtra%C4%8Dn%C3%AD+jednotka+imt

Filtrová vložka je naplněna speciálním českým patentovaným substrátem, na kterém jsou pevně navázány uhlíkové nanočástice. Ty mají extrémní adsorpční účinnost pro organické látky, a zároveň jsou pevně zakotveny na nosném materiálu a nemohou se tak vyplavovat do čištěné vody. Adsorpční účinnost nanočástic je násobně vyšší, než nejlepšího aktivního uhlí.

Výhody filtrace kohoutkové vody pomocí nanofiltru H2O Nanotec?

 • Filtruje mikroplasty,
  • antimikrobiální vlastnosti,
  • certifikováno v souladu s normou EN 12873-3,
 • ničí bakterie i viry,
  • odstraňuje chlor, 
  • pesticidy, 
 • antibiotika,
  • analgetika, 
  • hormony, 
  • drogy,
  • těžké kovy, 
  • textilní nanofiltr, který zachycuje všechny zbývající mikroskopické nečistoty,
 • neodstraňuje z vody žádné minerální (anorganické) látky, které jsou většinou cenné a přispívají k dobré chuti vody,
  • český produkt a výroba,
 • ekologické a recyklovatelné.

Jak instalovat H20 Nanotec?

Filtr zapojte dle návodu, který jsme pro vás připravili níže. Doporučujeme umístit filtr pod kuchyňskou baterii (pod dřez), protože většina domácností čerpá pitnou vodu právě z kuchyňské baterie. 

Po zapojení upravte průtok vody na 4–5 l/min. a nechte vodu proudit přes filtr alespoň 3 minuty. Během tohoto času se substrát s nano-adsorbentem usadí a bude připraven k použití. Nedoporučujeme větší provozní tlak než 2,5 bar. 

Pro redukci tlaku slouží přiložený redukční ventil. Pokud ventil nebude použit, zaniká záruka na výrobek a čištění vody bude negativně ovlivněno. Při větším průtoku vody, než je 5 l/min., hrozí, že škodlivé látky nebudou z vody s dostatečnou účinností odstraněny.

 1. Uzavřete přívod studené vody do kuchyňské baterie.
 2. Našroubujte přiložené hadičky na vstup a výstup filtru. Můžete zvolit mezi horním nebo bočním otvorem. Nepoužitý otvor uzavřete záslepkou.
 3. Odšroubujte hadičku pro studenou vodu a na roháček přišroubujte přiložený redukční ventil, dobře utěsněte. Pozor na směr proudění vody – šipka by měla směřovat k baterii. Pokud máte na přívodu studené vody roháček s průměrem závitu 1/2“ odstraňte redukci 1/2“ 3/8“ na vstupní straně redukčního ventilu. Našroubujte hadičku pro vstup vody do filtru.
 4. Hadičku z výstupu filtru našroubujte pomocí redukce 3/8“ na hadičku pro studenou vodu ke kuchyňské baterii.
 5. Usaďte filtr na vhodné místo nebo ho připevněte pomocí držáku ke skříňce kuchyňské linky. Držák přišroubujte šrouby vhodnými pro vaši skříňku nebo zeď. Pro přesné vyznačení míst pro vrtání můžete použít přiloženou vrtací šablonu, kterou stačí přiložit ke zdi a zakreslit otvory pro vrtání.
 6. Zkontrolujte znovu zapojení i usazení filtru a otevřete přívod studené vody.
 7. Pusťte studenou vodu po dobu min. 3 minut. Po uplynutí této doby je filtr je připraven k používání.

Co říkáte o H2O Nanotec vy?

“Dobrý den, nedávno jsem nainstaloval váš filtr, ze začátku jsem byl skeptický, ale po montáži a následném porovnání mezi filtrovanou vodou a v koupelně nefiltrovanou, jsem byl doslova šokovaný jakou vodu jsem doteď pil, jsem z Kladenska a rozdíl byl očividný nejen na zabarvení vody ale též na chuti jsem velice mile překvapen, zlaté české ručičky kudy chodím tudy chválím. Smekám před vaší prací a přeji vám mnoho úspěchů a tisíce dalších spokojených zákazníků s pozdravem” – Milan Svoboda

“Jsem maximálně spokojena. Voda je lahodná. Mám problematickou pleť a používám filtrovanou vodu i na čištění obličeje. Musím konstatovat, že už jsou viditelné výsledky. Doporučuji všem.” – Zuzana

#produkty#https://www.nanospace.cz/vyhledavani/?string=Filtr+H2O+Nanotec

Nejčastější dotazy

Jaká je nejlepší voda pro kojence?

Vhodná je kojenecká nebo převařená voda, pokud byste se ale chtěli zbavit mikroplastů, pesticidů nebo antibiotik, doporučujeme používat filtr kohoutkové vody H2O Nanotec.

Jak se zbavit chloru ve vodě?

Chlóru ve vodě se zbavíte jednoduše převařením. To ale nevyřeší mikroplasty, pesticidy, těžké kovy a antibiotika, která jsou běžně v kohoutkové vodě.

Kolik byste měli za den vypít vody?

Za den by měl dospělý člověk vypít alespoň 2 litry vody. V teplých měsících se doporučují až 3 litry.

Jaké jsou limity chloru ve vodě z vodovodu?

Limit chloru v pitné kohoutkové vodě je  0,3 mg/l. Pokud vaše voda z kohoutku tyto normy překračuje (chlor může měnit senzorické vlastnosti vody), obraťte se na vodárenskou společnost.

Je lepší balená nebo kohoutková voda?

Kohoutková voda vychází v testech lépe, i ta ale obsahuje antibiotika, mikroplasty a další nežádoucí látky, které se mohou hromadit v těle.

Jak se zbavit mikroplastů ve vodě?

Pořiďte si nanofiltr kohoutkové vody, ten dokáže mimo mikroplasty odstranit i chlor, antibiotika, analgetika, hormongy, drogy a těžké kovy.

Jak se vyměňuje filtrační vložka H2O Nanotec?

1. Zavřete pomocí roháčku uzávěr studené vody do kuchyňské baterie viz návod.

2. Během montáže bude z filtru vytékat voda. Proto umístěte pod filtr jímací nádobu (hrnec). Odšroubujte hadičku filtru od hadičky k baterii.

3. Odšroubujte postupně všechny šrouby na víku filtru a víko sejměte. Hadičku ponechte přišroubovanou k víku.

4. Vyjměte z filtru filtrační vložku, nechte důkladně okapat a vložte ji do igelitového sáčku, který je součástí balení nové vložky a utěsněte ho např. lepící páskou (ze sáčku nesmí vytékat voda).

5. Vložte novou filtrační vložku.

6. Zkontrolujte gumové těsnění na víku. Pokud je opotřebované nebo roztržené, použijte vždy nové těsnění (těsnění není součástí balení).

Jsou k výrobku H20 Nanotec certifikáty o zachycování mikroplastů?

Výrobce má k dispozici certifikát na zachycování pesticidů a léčiv. Norma na zachycování mikroplastů v ČR není dána, tudíž, není možné otestovat filtry H2O Nanotec. Certifikace na zachycování mikroplastů se dělají pouze u firemních velkočističek vod, nikoliv pro takto jednotlivé produkty do domácnosti.

Dle výrobce filtrační vložka H20 Nanotec je ve filtru dána textilie, která má velikost pórů (otvorů mezi vlákny) 0,03mm a tudíž by mikroplasty filtr měl zachytávat.

Je kohoutková voda v Česku bezpečná ke konzumaci?

Ano, ale i tak obsahuje chlor, mikroplasty antibiotika, analgetika, hormony, drogy a těžké kovy. Balená voda ale není o nic lepší.

Odstraňuje filtr z vody dusičnany?

Dusičnany filtr Nanotec neodstraňuje. Reverzní osmóza na čištění vody naopak dusičnany odstraňuje. 

Jaká je životnost filtrační vložky?

Životnost vložky pro 4 člennou rodinu při běžném používání je 5000 l vody, maximálně po 6 měsících je nutná její výměna.

Životnost filtrační vložky závisí na místní kvalitě vody, zejména na obsahu organických látek.

Jak zjistím, že mám filtrační vložku vyměnit?

Pokud se sníží průtok vody cca o 50% je čas na výměnu filtrační vložky.

Kde je v Česku nejkvalitnější voda?

Podle testu pořadu A dost! internetové televize Stream.cz Jana Tuny, vyšla nejlépe voda v Mladé Boleslavi.

 

Lukáš Konečný, strategie a rozvoj v nanoSPACE
Lukáš Konečný působí v oblasti nanotechnologií od roku 2015, vystudoval VŠE a dlouhodobě se věnuje digitálnímu marketingu, digitalizaci a automatizaci reklam pro technologické firmy a online projekty. Od května 2020 se stará v nanoSPACE o strategii a rozvoj firmy.


Zdroje

Přehled legislativních předpisů na kvalitu vody platné v ČR

 • Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu
  a četnost a rozsah kontroly pitné vody
 • Vyhláška č. 275/2004 Sb. o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o
  způsobu jejich úpravy
 • Vyhláška MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových
  vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových
  a do kanalizací a o citlivých oblastech
 • Vyhláška č. 5/2011 Sb. o vymezení hydrogeologických rajonů a útvary podzemních vod,
  způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zajišťování a hodnocení
  jejich stavu
 • Vyhláška č. 98/2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení
  ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech
  programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod
 • Nařízení vlády č. 145/2008 seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje
  požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí
 • Metodický pokyn Ministerstva Životního prostředí MŽP 1/2012 – indikátory znečištění