Jak zazimovat bazén (i bez agresivní chemie)

Mít na zahradě vlastní bazén je radost, ale přináší také spoustu starostí. Vedle pravidelného čištění je potřeba jej s příchodem nízkých teplot zazimovat – jinak hrozí, že mráz bazén nenávratně poškodí. Jak postupovat?

jak-zazimovat-bazen-i-bez-agresivni-chemie-fb

 

Kdy zazimovat bazén a jak začít?

Zazimování přichází ke slovu ve chvíli, kdy teplota vody dlouhodobě poklesne pod 15 °C. Pokud bazén zazimujete při vyšších teplotách, zvyšujete riziko přemnožení sinic a dalších škodlivých mikroorganismů, které vám pak ztíží odzimování.

U moderních fóliových a plastových bazénů se voda nikdy úplně nevypouští. Svým tlakem totiž fixuje fólii na stěny a dno a vytváří protitlak na půdu pod bazénem. Tento přístup navíc šetří životní prostředí i vaši peněženku, při správném ošetření lze vodu totiž v dalším roce znovu použít.

V prvním kroku odmontujte veškeré snímatelné příslušenství – schůdky, světla či koš ze skimmeru. Síťkou z hladiny sesbírejte spadané listí, kousky větviček a další nečistoty, kartáčem důkladně vyčistěte stěny bazénu a pomocí bazénového vysavače také dno.

Úprava bazénové vody před zazimováním

O bazénovou vodu až do zazimování pečujte stejným způsobem jako přes léto. Nesmí obsahovat potenciálně nebezpečné mikroorganismy, ale ani látky, které dráždí pokožku či sliznice (což je případ chlorových dezinfekcí, viz dále).

Těsně před zazimováním změřte pomocí tablet, testeru či elektronického zařízení pH vody. Pohybuje-li se výsledná hodnota mimo ideální rozmezí 7,2 až 7,6, upravte pH pomocí vhodných přípravků, chvíli vyčkejte a kyselost/zásaditost vody překontrolujte.

Zásadním krokem (a to nejen před zimou) je dezinfekce vody. Od dříve běžně používaných chlorových přípravků se  pomalu ustupuje – i kvůli tomu, že chlor při reakci s organickými nečistotami a patogeny vytváří škodlivé trichloraminy. Bazénům propůjčují jejich typický „chlorový“ zápach a vedou k řadě zdravotních problémů, např. k:

 • podráždění sliznic,
 • problémům s dýcháním a rozvoji astmatu,
 • iritaci spojivek a slzení očí,
 • alergickým projevům.

Tip na článek: Jak vyčistit bazén bez chemie

Fotokatalytický nátěr – cesta k dlouhodobé dezinfekci

Alternativou k chemické dezinfekci jsou středotlaké UV systémy, které škodliviny a mikroorganismy likvidují na fyzikálním principu. Podobně funguje také ekologický čistič bazénů FN NANO AQUA. Přípravek obalí mikroorganismy a organické nečistoty nanočásticemi oxidu titaničitého a zlikviduje tyto nežádoucí prvky v bazénu oxidací.

FN NANO AQUA aktiviuje UV světlo, které je součástí slunečního záření. U vnitřních bazénu je proto třeba přípravek aktivovat speciálními UV lampami. Nanočástice se navíc zachycují na dně a stěnách bazénu. 

#produkty#https://www.nanospace.cz/cisteni-bazenu/

Při dlouhodobém používání vytváří FN NANO AQUA funkční nátěr s dezinfekčními účinky. Účinně zlikviduje jakékoliv mikroskopické nečistoty, které se do bazénu během zimy dostanou. Velkou předností přípravku je jeho zdravotní nezávadnost. Při aplikaci suspenze můžete bez problémů stát přímo v bazénu a rovnoměrně přípravek do vody rozprostřít.

 zazimovani-bazenu

Odvodnění technologických prvků a snížení hladiny

Upravenou bazénovou vodu využijte ke zpětnému proplachu pískové filtrace. Poté z ní odstraňte z ní zachycené nečistoty a pomocí venilu ji odvodněte. Držte se postupu doporučeného výrobcem, obecně ale platí, že:

 • 4cestný ventil odvodníte nastavením do polohy „zima“ („winter“),
 • 6cestný ventil zbavíte vody přetočením do libovolné mezipolohy (v té jej ponechte až do jara).

Hladinu vody upusťte o 25 cm pod nejnižší funkční/technologický prvek bazénu (může jít o skimmer, ale také o trysky či protiproud).

Trubkám vedoucím vodu mezi filtračním zařízením a bazénem jen kousek pod zemí hrozí zamrznutí, proto je odvodňovacími šrouby vypusťte. Konkrétní postup závisí na spádu trubních rozvodů (voda vyteče do bazénu či do sklepa), při absenci spádu vodu vysajte.

Odvodněte také čerpadlo a spolu s filtračním zařízením jej uložte na místo, kde teplota neklesá pod 5 °C.

Vnitřek skimmeru ochráníte před zamrznutím vložením plastové dilatační zátky, u trysek tentýž efekt zajistí zátky z pryže. Nakonec bazén zakryjte zimní plachtou, popř. bazénovým polštářem.

Co si z článku odnést?

 • Bazén zazimujte ve chvíli, kdy vlivem počasí klesne teplota vody pod 15 °C. Vodu nadále filtrujte a ošetřujte, i když se v ní už nekoupete. Při správném ošetření ji můžete znovu využít v další sezóně.
 • Těsně před před zazimováním upravte pH vody na hodnotu v rozmezí 7,2 až 7,6 a aplikujte dezinfenkční prostředek.
 • Alternativou k dráždivým dezinfekcím na bázi chloru je zdravotně nezávadný přípravek FN NANO AQUA. Škodlivé patogeny a organické zbytky ve vodě likviduje pomocí nanočástic oxidu titaničitého a při dlouhodobém používání vytváří na stěnách a dně bazénu fotokalytický, dezinfekční nátěr.
 • Během zazimování propláchněte pískovou filtraci a vypusťte hladinu bazénu asi 25 cm pod nejnižší technologický prvek.
 • Veškeré rozvody a zařízení odvodněte a hladinu zakryjte plachtou nebo bazénovým polštářem.

 

Lukáš Konečný, strategie a rozvoj v nanoSPACE
Lukáš Konečný působí v oblasti nanotechnologií od roku 2015, vystudoval VŠE a dlouhodobě se věnuje digitálnímu marketingu, digitalizaci a automatizaci reklam pro technologické firmy a online projekty. Od května 2020 se stará v nanoSPACE o strategii a rozvoj firmy.

Zdroje:

Exposure to trichloramine and respiratory symptoms in indoor swimming pool workers
Photolysis of inorganic chloramines and efficiency of trichloramine abatement by UV treatment of swimming pool water