Jaký je rozdíl mezi respirátorem FFP2 a KN95?

Dovozci čínských respirátorů označených KN95 často uvádějí, že tyto výrobky jsou srovnatelné s respirátory evropské třídy ochrany FFP2. Není to pravda. Tento mýtus je pozůstatkem jednání české vlády a dalších evropských vlád z jara 2020, kdy politici v době první vlny pandemické krize potřebovali před veřejností zdůvodnit, proč z nouze rezignovali na evropské normy chránící naše zdraví a nakupují ve velkém objemu čínské respirátory, které nevyhovují závazným bezpečnostním standardům Evropské unie. Evropská komise 13. března 2020 vlivem krizové situace dočasně slevila ze svých pravidel a vydala výjimku po dobu exponenciálního růstu poptávky po těchto osobních ochranných prostředcích, ve které povolila jejich dočasný dovoz bez plné certifikace EU. Česká obchodní inspekce 15. června 2020 platnost této výjimky na našem území ukončila a od tohoto data vyžaduje plnou certifikaci respirátorů podle evropských norem.   

KN95 jsou nedostatečnou ochranou uživatelů před virovou infekcí 

Robustní a propracované respirátory vyhovující evropské třídě ochrany FFP2 musejí úspěšně projít nejen zkouškami na záchyt miniaturních krystalů NaCl (kuchyňské soli), které zastupují pevné částice jako prach, pyl a podobně, ale také testem na záchyt velmi malých kapek parafínu, které ve zkoušce zastupují kapaliny, jako jsou kapénky, kapalný aerosol s mikroorganismy a další tekuté látky. Čínská norma vedoucí k označení KN95 se testem filtrace parafínu vůbec nezabývá. Jednoduché konstrukce respirátorů KN95 jsou nedostatečnou ochranou uživatelů před virovou infekcí, protože selhávají v záchytu kapalných látek včetně kapének a aerosolu s viry. Čínské respirátory s označením KN95 jsou jako prevence nákazy COVID-19 naprosto nevhodné a jejich prodej v EU včetně České republiky je nelegální.

Čínské respirátory označené KN95 netěsní na většině evropských obličejů

Čínské respirátory označené KN95 netěsní na většině evropských obličejů. Těsnost respirátorů se testuje na tvářích dobrovolníků ve speciální komoře. Číňané testují těsnost repirátorů na Asiatech, Evropané testují těsnost respirátorů na evropských dobrovolnících. Asiaté mají výrazně odlišný tvar obličeje než naprostá většina Evropanů. I štěrbina s průměrem desetiny milimetru je pro vir jako pro člověka díra o velikosti celé městské čtvrti. Pokud byste přisávali skulinou mezi respirátorem a obličejem nefiltrovaný vzduch, vytvoříte tak vzdušný proud, kterým k vašim ústům a nosu mohou putovat také aerosolové částice s viry. Volbou respirátoru vyhovujícího evropské třídě ochrany FFP2 volíte vhodný ochranný prostředek z hlediska reálné těsnosti na Vašem obličeji.

respirator-breasafe-foto

Rozdíly v kontrole kvality 

Tuzemští výrobci respirátorů, jejichž certifikované produkty splňují přísná kritéria evropských norem, jsou pod neustálou kontrolou dozorových státních orgánů. Akreditovaná zkušebna minimálně jednou ročně přezkouší kvalitu respirátorů, na které  vydala příslušný certifikát EU. Další namátkové kontroly může českým výrobcům respirátorů provádět dozorový orgán, tedy Česká obchodní inspekce. Dovozci činských respirátorů naproti tomu kontrolu jakosti zpravidla neprovádějí.

A kvalita bohužel často neodpovídá tomu, co čínští výrobci slibují na obalech respirátorů a v dodaných certifikátech. Správa státních hmotných rezerv v létě 2020 testováním odhalila tři značky nekvalitních respirátorů z Číny, které měly platný certifikát Evropské unie vydaný v Turecku a ucházely se o zakázku ve státním výběrovém řízení (viz článek v Hospodářských Novinách). Dovozci byli tristními výsledky testů překvapeni a cítili se podvedeni svými dodavateli z Číny. Nikdo nebyl potrestán. Ministerstva, nemocnice a další veřejné a státní instituce žádné testy osobních ochranných prostředků při výběrových řízeních neprovádějí. Čínským výrobcům věří. Česká obchodní inspekce zřejmě přes tyto doložené podvody do prosince 2020 nedodala do evropské databáze nebezpečných výrobků Rapex ani jediné hlášení o podvodných respirátorech z Číny.

respiratory-ffp2-vs-kn95

Jak rozpoznat brak od kvalitních respirátorů 

spurtex-respirator

Vyhněte se respirátorům s označením KN95, které se na našem trhu prodávají nelegálně. Pokud se rozhodnete pro respirátory evropské třídy ochrany FFP2 certifikované podle unijních norem, na svrchní straně respirátoru musí být nesmazatelně vytištěny tyto informace:

- název respirátoru,

- platná norma, podle které byl respirátor certifikován (EN 149:2001+A1:2009),

- třída ochrany (FFP2),

- značka R (opakovatelně použitelný) nebo NR (jednorázově použitelný),

- značka CE spolu s čtyřčíslím udávajícím akreditovanou zkušebnu, která vydala příslušný certifikát EU

(Pozor, tím, že některé české firmy donedávna využívaly možnost zrychlené certifikace, kde tato podmínka nebyla nutná, pokud tedy máte u sebe starší verzi respirátoru například Spurtex, tento potisk ještě nemají, vždy si ale můžete vyžádat veškeré informace u prodejce či výrobce ).

Někteří podvodníci z Číny na své produkty bez evropského certifikátu umísťují zkratku CE, aby u evropských spotřebitelů vzbudili klamný dojem, že prodávají výrobky ve shodě s evropskými normami. Při odhalení podvodu zpravidla uvádějí, že se jedná o zkratku úvodních písmen slovního spojení "China Export" (více ZDE). Podvodníci jsou v podvodných praktikách velice vynalézaví. Někdy zfalšují certifikát anebo získají certifikát na pár exemplářů kvalitních respirátorů a spolu s tímto certifikátem dodávají do Evropy nefunkční levné šunty. Pokud se nechcete nechat napálit, pořiďte si respirátory evropské třídy ochrany FFP2 od prověřených českých výrobců. 

Rozdíl mezi FFP2 respirátorem a FFP2 nanovlákenným respirátorem 

Velký rozdíl je i mezi FFP2 respirátory a FFP2 nanovlákennými respirátory. Více si můžete přečíst zde. 

Nano respirátory
 • Neztrácí účinnost zvlhnutím během nošení a skladování.
 • Chrání před viry a bakteriemi až na 99 %.
 • Lze je opakovaně používat = jsou ekologičtější.
 • Jsou bez výdechového ventilku.
 • Poskytují dvojí ochranu - záchyt částic na elektrostaticky nabitou textilní membránu a nanovlákennou membránu.
Průmyslové respirátory
 • Ztrácí účinnost zvlhnutím při nošení.
 • Ztrácí účinnost zvlhnutím při skladování.
 • Nevíme jistě, do jaké míry chrání před viry a bakteriemi, nejsou na to testovány.
 • Nelze je opakovaně používat = vytvářejí více odpadu.
 • Často jsou opatřené ventilkem.
 • Zachycují částice pouze na elektrostaticky nabitou textilní membránu.

 

*****

V textu uvádíme, že prodej respirátorů s označením KN95 je v EU včetně České republiky nelegální.

Evropská komise 13. března 2020 vydala vyjímku nazvanou Doporučení komise (EU) 2020/403 o postupech posuzování shody a dozoru nad trhem v souvislosti s hrozbou nákazy koronavirem COVID-19. Přechodně tak usnadnila uvádění na trh Evropské unie mimoevropským respirátorům, které neprošly kompletním posouzením shody s evropskou normou EN 149.

V bodě 25 tohoto dokumentu se píše:

"Vzhledem k tomu, že některé typy OOP (osobních ochranných prostředků) nebo zdravotnických prostředků používaných v souvislosti se šířením koronavirové nákazy COVID-19 mohou být používány i k jiným účelům, je nezbytné, aby členské státy přijaly veškerá vhodná opatření k zajištění toho, aby OOP (osobní ochranné prostředky) nebo zdravotnické prostředky, které nejsou opatřeny označením CE a které mohou být uvedeny na trh Unie v souladu s bodem 8 tohoto doporučení, byly zpřístupněny pouze pracovníkům ve zdravotnictví"

Bod 8, na který odkazuje předešlý text, zní:

"V souvislosti s hrozbou nákazy koronavirem COVID-19 jsou takové OOP (osobní ochranné prostředky) a zdravotnické prostředky nezbytné pro zdravotnické pracovníky, zásahové složky a další personál, který se podílí na úsilí zastavit virus a jeho další šíření."

Z uvedených formulací je zřejmé, že ani v době platnosti této výjimky vydané Evropskou komisí (od 13. března do 15. června 2020) nesměly být respirátory bez plné certifikace podle norem EU prodávány na volném trhu v Evropské unii včetně České republiky. Od 15. června 2020 respirátory označené jen „KN95“ nesmí být nakupovány pro zdravotnické pracovníky, zásahové složky a další personál, který se podílí na úsilí zastavit virus a jeho další šíření. Jejich prodej na volném trhu v EU včetně České republiky byl nelegální v době platnosti jarní výjimky Evropské komise a je nelegální i v současnosti.