Slovník pojmů

E F N

Elektrostatické zvlákňování

Elektrostatické zvlákňování jedna z metod, jak vyrobit nanovlákna, je elektrostatické zvlákňování neboli elektrospinning. První patent tohoto principu pochází již z roku 1902 od J. F. Cooleyho z univerzity v Bostnu. Bohužel v té době ještě…

FFP3 respirátory

Co znamená respirátor z kategorie FFP3? Respirátory se ve světe certifikují různými standardy, nejčastěji se setkáváme s certifikaci "filtering facepiece", která je označovaná jako FFP. Jednotlivé třídy FFP1, FFP2 a FFP3 značí, jak vysokou ochranu…

Nanotechnologie

Nanotechnologie je soustava metod, které umožňují manipulovat s atomy, molekulami nebo jejich malými skupinami. Lze tak vytvořit materiály a objekty s unikátními vlastnostmi. Tyto metody pracují v měřítku řádově nanometrů (obvykle cca 1–100 nm),…

Nanověda

Nanověda je studium hmoty na atomové a molekulární úrovni (obvykle od 0,1 do 100 nm), kde se vlastnosti výrazně liší od vlastností při větších rozměrech.

Nanovlákno

Co to je nanovlákno? Nanovlákno je velmi tenké vlákno, které může být vyrobeno z přírodních či syntetických materiálů. Velikost se pohybuje od desítek nanometrů až po mikrometr. Tato vlákna se vyznačují vysokým měrným povrchem a lze je použít v…

5 položek celkem