Slovník pojmů

E F N

Elektrostatické zvlákňování

Elektrostatické zvlákňování jedna z metod, jak vyrobit nanovlákna, je elektrostatické zvlákňování neboli elektrospinning. První patent tohoto principu pochází již z roku 1902 od J. F. Cooleyho z univerzity v Bostnu. Bohužel v té době ještě…

FFP3 respirátory

Co znamená respirátor z kategorie FFP3? Respirátory se ve světe certifikují různými standardy, nejčastěji se setkáváme s certifikaci "filtering facepiece", která je označovaná jako FFP. Jednotlivé třídy FFP1, FFP2 a FFP3 značí, jak vysokou ochranu…

Nanověda

Nanověda je studium hmoty na atomové a molekulární úrovni (obvykle od 0,1 do 100 nm), kde se vlastnosti výrazně liší od vlastností při větších rozměrech.