Elektrostatické zvlákňování

Elektrostatické zvlákňování jedna z metod, jak vyrobit nanovlákna, je elektrostatické zvlákňování neboli elektrospinning. První patent tohoto principu pochází již z roku 1902 od J. F. Cooleyho z univerzity v Bostnu. Bohužel v té době ještě neexistovalo vybavení, kterým by bylo možně odhalit, že pan Cooley vyrobil nanovlákna. Čeští vědci patří k výzkumu nanovláken a nanotechnologií vůbec ke světové špičce. Spoluprací firmy Elmarco a Technické univerzity Liberec vznikl přístroj Nanospider, který jako první umožnil produkci nanovláken v průmyslovém měřítku.