Pravidla soutěže

Pravidla soutěže na Facebooku a Instagramu

Pořadatelem soutěže je nanoSPACE s.r.o., se sídlem Rohova 98, Domažlice 34401, IČO: 29161215 

1) Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem ani Instagramem a Facebook ani Instagram za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujete pořadateli nikoliv Facebooku a Instagramu. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli nikoliv Facebooku či Instagramu.

2) Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba, která splní podmínky účasti v soutěži (dále jen „účastník“). Účastník nemusí být zákazníkem pořadatele.

3) Soutěž probíhá od 16.8. 2021 do 23.8. 2021. Výherce bude vylosován po ukončení soutěže 24.8. 2021.

Podmínky zařazení do vyhodnocení soutěže

Podmínkou účasti v soutěži je vložení komentáře a splnění podmínky označení dvou přátel pod soutěžní příspěvek na Facebooku či Instagramu

Do vyhodnocení soutěže nebudou zařazeny komentáře, které nebudou splňovat podmínky soutěže.

Výhra

Vylosován bude jeden výherce na Instagramu a jeden výherce na Facebooku

Vyzvednutí výhry

 O vyzvednutí výhry bude výherce informován na Facebooku a na Instagramu po skončení soutěže.

Právo pořadatele

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jakýchkoliv organizačních změn, jakož i zásahu do pravidel soutěže a právo kdykoliv soutěž ukončit bez náhrady, a to po celou dobu trvání soutěže.

V Praze 16.8. 2021.