Certifikáty pre výrobky

Každý náš výrobek (především ochranné pomůcky) disponuje potřebnými certifikáty pro uvedení na trh. Několik výrobců z řad Asociace nanotechnologického průmyslu (jejichž výrobky zde prodáváme) jde ještě o krok dál a poskytuje také nepovinné testy z dalších renomovaným laboratoří a interních testů, které například lépe dokládají záchyt materiálu na viry a bakterie.

Ministr Blatný potvrdil, že lze nosit nano roušky / nano šátky či bavlněné roušky s nanofiltrem jako alternativu k respirátoru. Doporučujeme přesto tyto varianty volit v případech, že vám standardní respirátory netěsní a nano roušky / šátky či bavlněné roušky s nanofiltrem jsou pro vás jedinou alternativou. 

Výrobce nanoSPACE s.r.o.

Antivirové šátky

Designové pratelné nano roušky

Protiroztočové lůžkoviny

Výrobce SPUR a.s.

Nano rouška SpurTex® PP Standard

Rouška je certifikována jako jednorázová zdravotnická rouška nesterilní a výrobek je klasifikován dle třídy EN 14683:2019+AC:2020. Dle normy vyhovuje požadavkům na typ II. Výrobek splňuje bakteriální filtrační účinnost (BFE) ≥ 98 % a tlakový odpor < 40 Pa /cm2. Rouška registrovaná jako zdravotnický prostředek u Státního ústavu pro kontrolu léčiv (odkaz).

Nano respirátor SpurTex® V100 FFP2 NR

Posouzení shody vlastností nano respirátoru SpurTex® V100 FFP2 NR bylo dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/425 provedeno podle harmonizované normy EN 149:2001+A1:2009 oznámeným subjektem č. 1024 – Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. (VÚBP, v. v. i.), Oddělení zkušebnictví a certifikace, Jeruzalémská 1283/9, 110 00, Praha 1. Respirátor je registrovaný jako zdravotnický prostředek u Státního ústavu pro kontrolu léčiv (odkaz).

Nanorespirátor SPURTEX® V300 FFP3 NR

NANO rouška SpurTex® VS

Rouška splňuje všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC. Rouška je registrovaná jako zdravotnický prostředek u Státního ústavu pro kontrolu léčiv (odkaz).

Dezinfekce Spurtex Unisanol

Výrobce Pardam NANO4FIBERS Factory s.r.o.

Nano respirátor BreaSAFE Classic FFP3

Posouzení shody vlastností nano respirátoru BreaSAFE CLASSIC FFP3 bylo dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/425 provedeno podle harmonizované normy EN 149:2001+A1:2009 oznámeným subjektem č. 2233 – GEPTESZT KFT., 1037 Budapest, Jablonka u. 79, Maďarsko.

Nanovlákenný respirátor BreaSAFE COMMUNITY MASK FFP2 NR

Posouzení shody vlastností nano respirátoru BreaSAFE COMMUNITY MASK FFP2 NR bylo dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/425 provedeno podle harmonizované normy EN 149:2001+A1:2009 oznámeným subjektem č. 2233 – GEPTESZT KFT., 1037 Budapest, Jablonka u. 79, Maďarsko.

Nano respirátor BreaSAFE® ANTI-COVID-19 FFP2

Posouzení shody vlastností nano respirátoru BreaSAFE typ ANTI-COVID-19/FFP2 bylo dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/425 provedeno podle harmonizované normy EN 149:2001+A1:2009 oznámeným subjektem č. 1024 – Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. (VÚBP, v. v. i.), Oddělení zkušebnictví a certifikace, Jeruzalémská 1283/9, 110 00, Praha 1.

Opakovaně použitelné BreaSAFE filtry 

Výrobce Nano Medical s.r.o.

Nanovlákenné roušky Nano Med.Clean

Rouška splňuje všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC. Rouška je registrovaná jako zdravotnický prostředek.

Rouška maska s filtrem NANO MED.CLEAN + nano filtry

Bavlněná rouška i nano filtry jsou registrovány jako zdravotnický prostředek u Státního ústavu pro kontrolu léčiv (odkaz).

Nanovlákenný respirátor FFP2 Nano Med. Clean

Výrobce Safety Nano Protect s.r.o.

Nanovlákenné roušky Generation 2.0

Roušky jsou registrované jako zdravotnický prostředek u Státního ústavu pro kontrolu léčiv (odkaz).

Výrobce SEN WORLD, s. r. o. (N4H Nano4Health)

Roušky YourFashion a YourPocket (YourMASK)

Společnost SEN WORLD. s.r.o. je vedena jako výrobce zdravotnických prostředků v registru Státního ústavu pro kontrolu léčiv (odkaz).

Nanofiltry do roušek YourFASHION

Výrobce Nanolab

Výrobce Jiangsu Medomics Medical Technology Co, Ltd

Výrobce Smart Covid

 Výrobce FN NANO

Platí pro FN®1 Transparent, FN®1 BioMax, FN NANO®1, FN NANO®2, FN NANO®3.

Prohlášení o shodě

Bezpečnostní listy

Technické listy

Certifikáty a protokoly

Ostatní certifikáty k výrobkům 

Výrobce Lifetech

Výrobce mcePharma