20% zľava na ortopedické vankúše do 3.6. 2024.

Silikátová farba pre exteriér aj interiér FN NANO® Paint Silicate

Kód: 3221
€45 €37,19 bez DPH
Skladom (3 ks)
Môžeme doručiť do:
4.6.2024

Silikátová podkladová farba FN NANO® Paint Silicate pre exteriéry aj interiéry.

 • Spevní podklad pred aplikáciou samočistiaceho náteru FN NANO®
 • Vytvorí neviditeľnú vrstvu, ktorá zníži riziko alergických reakcií a zvýši odolnosť proti plesniam.
 • Náter je vhodný na použitie v interiéri.
 • Vhodné používať spolu s FN NANO 1 alebo FN NANO 2.
 • Pred aplikáciou je vhodné ošetriť steny penetráciou FN NANO®Primer Acrylic.

Súčasť funkčného fotokatalytického náterového systému zaisťujúceho aktívne samočistenie povrchu, odolnosť voči mikroorganizmom, dokonalú ochranu podkladu proti UV žiareniu a účinné čistenie vzduchu.

 

Detailné informácie

Podrobný popis

Natretím steny silikátovým náterom spevníte podklad pred aplikáciou samočistiaceho náteru FN NANO®. Silikátovým náterom vytvoríte neviditeľnú vrstvu, ktorá nielen spevní podklad, ale tiež zníži riziko alergických reakcií a zvýši odolnosť proti plesniam. Náter je vhodný na použitie predovšetkým v exteriéri, ale je možné využiť aj v interiéri. Pred aplikáciou silikátového náteru sa odporúča najskôr steny ošetriť penetráciou FN NANO®Primer Acrylic. Odporúča sa aplikovať na všetky steny, na ktoré chcete následne aplikovať samočistiace nátery FN® NANO.

Súčasť funkčného fotokatalytického náterového systému zaisťujúceho aktívne samočistenie povrchu, odolnosť voči mikroorganizmom, dokonalú ochranu podkladu proti UV žiareniu a účinné čistenie vzduchu.

TIP: Odporúčame si prečítať o článok Ako predĺžiť životnosť fasády.

Výhody silikátového náteru FN NANO® Paint Silicate:

 • Príprava podkladu na samočistiace nátery FN® NANO.
 • Silikátová maliarska farba - biely odtieň.
 • Znížené riziko alergických reakcií.
 • Jemná štruktúra, matný vzhľad.
 • Vysoká priestupnosť vodných pár.
 • Vyššia odolnosť náteru proti plesniam.
 • Neobsahuje zmäkčovadlá a ťažké kovy.
 • Aktívna zložka náterovej suspenzie neškodí životnému prostrediu ani ľudskému zdraviu.
 • Aplikácia štetkou, valčekom, malé plochy štetcom.

Čo dokáže funkčný fotokatalytický náterový systém?

 • Aplikácia všetkých troch produktov vytvára funkčné samočistiace povrchy.
 • Bráni rastu plesní a iných mikroorganizmov.
 • Čistí vzduch od alergénov, vírusov, baktérií.
 • Znižuje riziko prenosu chorôb.
 • Aktívne odstraňuje zo vzduchu NOx, SOx, VOC a ďalšie škodliviny.
 • Efektívne likviduje vírusy a baktérie.
 • Eliminuje kvasinky, huby, spóry.
 • 1 m² náteru dokáže za rok vyčistiť 3 milióny m³ vzduchu.
 • Odstraňuje zápach (cigaretový dym, výfukové plyny, výkaly...).

Pravidlá pre aplikáciu silikátového náteru – na čo si dať pozor

1) Podklad musí byť súdržný, suchý, nemastný, bez nečistôt a biologického napadnutia (plesne, riasy), nezasolený. Nie je možné aplikovať na podklady obsahujúce sadru, neskarbonatované vápno, hydrofobizované materiály, výkvety vodorozpustných solí, fasádne akrylátové, silikónové a polyvinylacetátové nátery, farby na báze kriedy, lakované podklady, plasty, drevo, kovy a vodou namáhané (vodorov).

2) Pred aplikáciou je nutné zakryť všetky povrchy – sklenené, keramické a lakované povrchy, prírodné kamene, kovové a drevené rámy okien a dverí.

3) Pred nanášaním suspenziu vždy premiešajte. Nanášajte minimálne dva krycie nátery, medzi nátermi dodržujte čas schnutia 12 hodín.

4) Nikdy neaplikujte náter na vodeodolné povrchy - po dokonalom preschnutí náterov a ich zrení (min. 24 hodín, lepšie 48 hod) je možné podľa návodu aplikovať funkčný náter FN NANO®.

Odporúčame pred aplikáciou ošetriť steny penetráciou FN NANO® Primer Acrylic. Nechať zaschnúť 12-24 hodín a aplikovať podkladovú farbu.

Ako funguje FN NANO® PAINT SILICATE?

arba nepôsobí nepriaznivo na zdravú klímu v interiéri a vďaka svojmu zloženiu je znížené riziko nepriaznivých reakcií pri výmaľbe u alergikov a ľudí precitlivených na prítomnosť chemických látok. Zásaditá minerálna povaha náteru eliminuje riziko skorého napadnutia plesňou. Farba je vhodná na výmaľbu v senzitívnom prostredí obytných i verejných budov, škôl, škôlok, nemocníc, domovov dôchodcov a pod. a vzhľadom na silikátovú povahu aj na výmaľbu väčšiny pamiatkových objektov. Farba je určená na nátery stien a stropov. Vhodným podkladom sú vápenné a vápennocementové omietky, sanačné omietky, betónové panely a monolity alebo súdržné vápenné, silikátové a stredne disperzné (oteruvzdorné, neumývateľné) pôvodné nátery. Výrobok spĺňa požiadavky pre nátery povrchov, ktoré môžu prichádzať do nepriameho styku s potravinami. Po vyzretí náter vytvára veľmi matný, na dotyk mierne hrubý, vysoko paropriepustný povrch, ktorý je odolný voči štandardnej vlhkosti v miestnostiach a odolný voči oteru za sucha.

Vzhľad náterov

FN NANO®PAINT SILICATE je biely a má pomerne vysokú kryciu schopnosť. Hrúbka náterovej vrstvy je optimálne 5-20 mikrónov. Vytvorená vrstva je biela a pomerne mäkká, preto náter odporúčame aplikovať na strop a plochy, kde nehrozí jeho poškodenie oterom.

 

Možnosti použitia

 • domácnosti
 • vhodné pre alergikov a astmatikov
 • čakárne, škôlky, školy na zníženie šírenia chorôb

Nie je vhodná na nanášanie na podklad hlinkových glejených farieb! Nesmie zmrznúť! Neriedi sa vodou!

Zloženie

Zmes vody, plnív, pigmentov, kopolymérnej disperzie, reologických činidiel, biocídnych látok a pomocných aditív. Podrobný rozpis zloženia nájdete v karte bezpečnostných údajov.

Interiéry

Funkčný náter FN NANO® sa používa výhradne v interiéri. Je využívaný ako vysoko účinná nízkonákladová technológia na čistenie vzduchu od širokej škály znečisťujúcich a zapáchajúcich látok. Na stenách a strope vytvára funkčnú vrstvu, ktorá okrem čistenia vzduchu účinne zamedzí usadzovaniu mikroorganizmov. Produkt ocenia najmä tí, ktorí majú rôzne alergie, astmu a pod. Tým tento náter pomôže vytvoriť zdravšie a čistejšie prostredie.

Funkčný náter FN NANO® dokáže zaistiť zdravšie prostredie ako v priestoroch, kde sa vyskytuje väčšie množstvo ľudí (nákupné centrá, letiskové haly, kancelárske budovy...), tak u vás doma, v školských zariadeniach aj v domovoch pre seniorov. Je tiež novou perspektívnou technológiou na zvýšenie úrovne ochrany pacientov a personálu zdravotníckych zariadení pred odolnými kmeňmi nebezpečných baktérií a šírením infekcií.
Naša technológia je tiež využívaná v priemyselných prevádzkach na odstránenie nepríjemných pachov a dočisťovanie vzduchu od nebezpečných látok. Uplatnenie nájde aj pri zlepšovaní ochrany pred nežiaducimi mikroorganizmami v potravinárskej výrobe a pred šírením nákaz v chovoch živočíchov.

Spôsob nanášania nano náteru FN NANO® PAINT SILICATE

1) Pred aplikáciou je nutné zakryť všetky sklenené, keramické a lakované povrchy, prírodné kamene, kovové a drevené rámy okien a dverí, pretože silikátová farba ich môže poleptať a stopy po nej sú, najmä na skle, prakticky neodstrániteľné.

2) V prípade aplikácie na podklad s obsahom sadry sa ako základný náter použije penetračný náter FN NANO PRIMER ACRYLIC.

3) Po dokonalom zaschnutí napúšťacieho náteru (najskôr však po 12 hodinách) sa nanesú minimálne 1 – 2. Pred aplikáciou sa dôrazne odporúča prečítanie podrobnejších informácií uvedených v technickom liste výrobku.

4) Všetky pomôcky pri pracovných prestávkach chrániť proti zaschnutiu a po práci umyť vodou. Znečistené miesta ihneď umyť vodou, zaschnutá farba a stopy po nej sa ťažko odstraňujú.

5) Po dokonalom preschnutí náterov a ich zrení (min. 24 hodín, lepšie 48 hod) je možné podľa návodu aplikovať funkčný náter FN NANO®

Nenanášajte na vodoodpudivý (hydrofóbny) povrch. 

Riedenie:

Neriedi sa.

Spotreba:

Výdatnosť: cca 4,5 m2 z 1 kg farby v jednej vrstve. Výdatnosť sa môže líšiť v závislosti na savosti a štruktúre podkladu a hrúbke nanesenej vrstvy. Presnú výdatnosť pre konkrétny podklad je nutné stanoviť na skúšobnej ploche.

Čistenie náradia:

Vodou - čo najskôr po použití.

Balenie:

Plastové kontajnery 5 kg.

Skladovanie:

Minimálne 2 roky od dátumu výroby pri teplote +3 až +25 °C, v neotvorenom originálnom balení. Pred použitím je nutné zmes veľmi dôkladne premiešať v originálnom obale. Pri kolorovaných variantoch, pri skladovaní dlhšom ako 2 dni od dátumu výroby odporúčame po dôkladnom premiešaní vo fľaši (kanistri) namixovať suspenziu (náter) tyčovým mixérom. Náter nesmie zmrznúť, chrániť pred priamym slnečným žiarením.

Bezpečnosť

Obsahuje draselné vodné sklo, používajte ochranné okuliare a pracovný odev. Dodržujte bezpečnostné opatrenia v súlade s bezpečnostným listom a platnými predpismi ochrany práce. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pri práci s náterom nejedzte a nefajčite. Pri striekaní používajte respirátor alebo iné vhodné vybavenie na ochranu dýchacích orgánov. Nevdychujte striekaciu hmlu, používajte ochranné okuliare a kuklu alebo iné prostriedky na ochranu očí, tváre a pokožky. Pri kontaminácii miesto dôkladne opláchnite vodou a ošetrite krémom. V prípade podráždenia vyhľadajte lekára.

Likvidácia odpadu

Použitý prázdny obal odovzdajte na zberné miesto obalových odpadov.
Obaly so zvyškami výrobkov odkladajte na mieste určenom obcou na odkladanie nebezpečných odpadov alebo odovzdajte osobe oprávnenej na nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Riaďte sa pravidlami uvedenými v karte bezpečnostných údajov a miestnymi vyhláškami.

Dodatočné parametre

Kategória: Samočistiace nátery
Záruka: 1 rok
Hmotnosť: 5.2 kg
? Použití: Exteriér, Silikátová fasáda
Typ barvy: Podkladová barva
Produkt nelze doručit na pobočky Zásilkovny: ℹ️ vyloučení tekutých látek z přepravy dle Obchodních podmínek Zásilkovna s.r.o.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Len registrovaní užívatelia môžu pridávať články. Prosím prihláste sa alebo sa registrujte.

Nevypĺňajte toto pole:

fn-nano-header

Spoločnosť FN NANO vyvíja a vyrába nanotechnologické funkčné nátery a vodné prípravky so samočistiacou schopnosťou, ktoré likvidujú mikroorganizmy (vrátane rias), organické nečistoty, alergény a zápach.

Účinnosť produktov FN NANO potvrdili nezávislé štúdie vykonané Akadémiou vied SR, Vysokou školou chemicko-technologickou v Prahe, Vysokou školou banskou v Ostrave a ďalšími výskumnými organizáciami.

Ako prípravky FN NANO fungujú?

Hlavnou účinnou zložkou produktov FN NANO sú fotokatalytické kryštály oxidu titaničitého (TiO2). Po dopade slnečného svetla sa aktivujú a – v spolupráci s kyslíkom – vytvoria vo svojom okolí silné oxidačné prostredie, ktoré rozkladá organické molekuly na oxidy uhlíka, dusíka, síry a na vodu.

Vysokú účinnosť prípravkov vo forme náterov zaisťuje patentované spojivo, ktoré zvyšuje funkčnú plochu kryštálov TiO2 na maximum. Bráni ďalšiemu usadzovaniu mikroorganizmov a zároveň chráni podklad, na ktorom sú nanesené pred pôsobením UV žiarenia.

Prípravky FN NANO neobsahujú žiadne organické látky a nie sú nebezpečné pre životné prostredie.

Bližšie informácie si prečítajte tu:

► Ako vyčistiť bazén bez chémie

Aký prípravok FN NANO zvoliť?

Náter voľte podľa materiálu steny a zamýšľanej funkcie:

►pohľadový betón, omietka a murivo v exteriéri s cieľom zachovať väčšinu pôvodnej farby (transparentnosť 60 až 65 %) – funkční nátěr FN® 1 venkovní použití (vhodný i jako podkladová vrstva pro další typy FN NANO nátěrů),

betón, omietka, murivo z kameňa v exteriéri aj interiéri s cieľom zaistiť vyššiu účinnosť čistenia vzduchu (transparentnosť náteru 50 %) – funkčný náter FN® 2 vonkajšie aj vnútorné použitie,

omietka a betónové murivo v interiéri s cieľom maximalizovať čistenie vzduchu (biela farba náteru, transparentnosť náteru 30 až 40 %) – funkčný náter FN® 3 vnútorné použitie,

kameň a prírodné obklady v exteriéri s cieľom zachovať maximum pôvodnej farby (transparentnosť náteru cca 80 %) a štruktúry podkladu – funkčný náter FN® 1 Transparent,

omietka a betónové murivo v interiéri s cieľom maximalizovať antimikrobiálnu a biocídnu funkciu (transparentnosť náteru 60 až 65 %) – funkčný náter FN® 1 Biomax,

► drevo a drevené obklady v exteriéri aj interiéri s cieľom zachovať vzhľad a štruktúru materiálu a zabrániť jeho degradácii (transparentnosť náteru cca 80 %) – funkčný náter FN® NANO WOOD.

Na vyčistenie bazéna bez chemických prípravkov zvoľte ekologický čistič bazénov FN® AQUA, ktorý je šetrný aj k pokožke alergikov a ľudí s kožnými problémami.