15% zľava na produkty pre alergikov, oblečenia a kozmetiku s kupónom ONADNES2024. Iba do 19.5.2024.

Nanočastice striebra: Všetko, čo by ste mali vedieť

V dnešnej dobe sú nanočastice striebra jedným z najviac fascinujúcich, najsľubnejších a najviac využívaných nanomateriálov, prinajmenšom medzi nanočasticami kovov, a to predovšetkým pre veľmi zaujímavé antibakteriálne, antivírusové a antimykotické účinky. Potenciálne využitie nanočastíc striebra je ale oveľa širšie.

Nanočastice striebra: Všetko, čo by ste mali vedieť

 

Kde sa používajú nanočastice striebra? V liečbe nádorov aj v oblečení

S nanočasticami striebra sa dnes už dá stretnúť v antibakteriálnych prípravkoch, v priemyselnej výrobe, pri katalýze, v produktoch pre domácnosť aj v spotrebnom tovare. Veľmi populárne využitie je v športovom oblečení, pretože nanočastice striebra pomáhajú eliminovať zápach.

Tip: Hľadáte ponožky, ktoré ničia zápach? Prečítajte si náš článok.

#produkty#https://www.nanospace.cz/sk/sportove-oblecenie/?order=-price

Ich využitie nájdeme ale aj v medicínskych výrobkoch, v optických senzoroch, v kozmetike, výrobe farieb, vo farmaceutickom priemysle, potravinárstve, tiež v diagnostike aj v liečbe nádorov.

Ide o častice striebra o veľkosti zhruba od 1 do 100 nanometrov. Najbežnejšie sú guľovité, ale vyskytujú sa aj v ďalších tvaroch. Obvykle ich netvorí len striebro, ale často aj pomerne veľké percento oxidu strieborného, ktorý vzniká oxidáciou na relatívne veľkom povrchu nanočastíc.

Majú veľmi zaujímavé optické vlastnosti, taktiež elektrické a termálne vlastnosti, vysokú elektrickú vodivosť, a tiež zaujímavé biologické vlastnosti. Tieto charakteristiky ich predurčujú na pestré využitie v rade odvetví, a tiež vo výskume.

Tip: Prečítajte si článok nanostriebro a 5 spôsobov jeho použitia.

Využitie nanočastíc striebra v medicíne

Veľmi široké je dnes využitie nanočastíc striebra v biomedicínskych aplikáciách. Ponúkajú antibakteriálne, antifungálne, antivirálne, protizápalové, a tiež protinádorové účinky. Vďaka výhodnému pomeru medzi povrchom a objemom a svojej kryštalickej štruktúre sú nanočastice striebra zaujímavou alternatívou antibiotík. Dokážu prederavať stenu baktérií a poradia si aj s bakteriálnymi biofilmami, slizovými povlakmi, v ktorých sú baktérie obvykle veľmi dobre chránené.

Fungujú proti vírusu HIV

Nanočastice striebra môžu byť veľmi účinné proti hubovým infekciám, ktoré sú inak len ťažko liečiteľné. Má to veľký význam napríklad pre pacientov s oslabenou imunitou, ktorí sú hubami obzvlášť ohrození. Tieto nanočastice navyše nepotlačujú len patogénne druhy húb, vrátane kvasiniek, ale aj huby, ktoré rastú v domácnostiach, napríklad rôzne druhy plesní.

Pozornosť si získali aj antivirálne účinky nanočastíc striebra. Fungujú proti vírusu HIV alebo vírusu HBV, ktorý je pôvodcom hepatitídy B. Osvedčili sa aj proti chrípkovým vírusom alebo herpetickým vírusom a celej rade ďalších vírusových infekcií.

Nanočastice striebra v boji proti nádorom

Priaznivé účinky nanočastíc striebra sa prejavujú aj ich pôsobením proti zápalom a potláčaním rastu nádorov. Nanočastice striebra môžu u nádorových buniek vyvolať apoptózu, čiže riadenú bunkovú smrť. Aktivitu nanočastíc striebra v ľudskom tele je možné využívať pri zobrazovaní živých buniek a tkanív, či už v diagnostike alebo vo výskume. Nanočastice striebra sa tiež uplatňujú v biosenzoroch, môžu detekovať nádorové bunky a majú potenciál vo fototerapii, kedy absorbujú žiarenie, ohrievajú sa a selektívne likvidujú vybrané bunky.

Nanočastice striebra: Všetko, čo by ste mali vedieť

Nanočastice striebra sa prirodzene vyskytujú v prírode

Nanočastice striebra sú vlastne pôvodne prírodným vynálezom. Vyrábajú ich napríklad niektoré druhy baktérií, keď sa stretnú s anorganickými soľami, obsahujúcimi striebro.

Takto vyrobené nanočastice bývajú až prekvapivo kvalitné a mávajú stabilný tvar aj veľkosť. Nanočastice striebra v prírode vznikajú aj pôsobením radu rôznych proteínov. Napríklad proteíny z kravského mlieka môžu vytvoriť aj pomerne kvalitné nanočastice striebra. V prírode sa tieto nanočastice často vyskytujú napríklad vo vodnom prostredí.

Ako sa vyrába nanočastica striebra?

Nanočastice striebra je možné syntetizovať chemickými alebo fyzikálnymi postupmi, ktoré ale bývajú nákladné a problematické pre životné prostredie. Ďalšou možnosťou je biologická syntéza týchto nanočastíc, ktorá môže byť rýchla, efektívna a netoxická. Chemické metódy syntézy nanočastíc striebra obvykle využívajú vodu alebo organické rozpúšťadlo, chemický prekurzor so striebrom, redukčné činidlo a stabilizačné činidlo.

Prednosťou chemickej syntézy je vysoká výťažnosť, nevýhodou býva vznik toxických a nebezpečných vedľajších produktov. Fyzikálne metódy bývajú rýchle a bez toxickej záťaže, zároveň sa s nimi ale spája relatívne nízka výťažnosť.

Biologická syntéza nanočastíc striebra využíva rozmanité biologické systémy, vrátane rastlín, húb, baktérií, rastlinných extraktov alebo malých biomolekúl, ako sú vitamíny alebo aminokyseliny. Tieto postupy bývajú jednoduché, efektívne a šetrné voči životnému prostrediu.

Bezpečnosť nanočastíc striebra

Ako už bolo povedané, nanočastice striebra sa bežne vyskytujú aj v prírode. Rovnako ako u každej látky, skúma sa aj v prípade nanočastíc striebra bezpečnosť používania v jednotlivých aplikáciách. Čo sa týka toxicity, nanočastice striebra sú všeobecne považované za málo toxické.

V poslednej dobe sa objavujú štúdie, podľa ktorých nanočastice striebra môžu byť za istých okolností toxické pre bunky, predovšetkým vo vysokých koncentráciách. Treba si ale uvedomiť, že aplikácie, s ktorými človek príde do styku pracujú s veľmi nízkou koncentráciou, tieto aplikácie podliehajú zákonom a musia byť testované a sú zdravotne nezávadné.

Nedávne štúdie ukázali, že nanostrieborné textílie uvoľňujú do životného prostredia oveľa menej striebra ako bežné strieborné textílie. Metaštúdie ukázali, že toxické môžu byť predovšetkým väčšie častice, nie nanočastice. Nanostriebro preto v súčasnosti nepredstavuje žiadne riziko pre životné prostredie.

 Mohlo by vás zaujímať: Ako sa zbaviť akné na čele

Lucie Konečná, prevádzková riaditeľka v nanoSPACE
Lucie Konečná sa pohybuje v nanotechnológiách 7 rokov, je spoluautorkou projektu Česko je nano a dlhodobo pracuje na zvyšovaní povedomia o nanotechnológiách. Od mája 2020 riadi prevádzku e-shopu nanoSPACE.