10% zľava na dizajnové oblečenie nanoSPACE by LADA s kupónom DENZEME10. Iba do 22.4.2024.

Aký je rozdiel medzi respirátorom FFP2 a KN95?

Dovozcovia čínskych respirátorov označených KN95 často uvádzajú, že tieto výrobky sú porovnateľné s respirátormi európskej triedy ochrany FFP2. Nie je to pravda. Tento mýtus je pozostatkom rokovaní českej vlády a ďalších európskych vlád z jari 2020, kedy politici v čase prvej vlny pandemickej krízy potrebovali pred verejnosťou zdôvodniť, prečo z núdze rezignovali na európske normy chrániace naše zdravie a nakupujú vo veľkom objeme čínske respirátory, ktoré nevyhovujú záväzným štandardom Európskej únie.

aky-je-rozdiel-medzi-respiratorom-FFP2-a-KN95-fb

 

Výnimka Európskej komisie

Európska komisia 13. marca 2020 vplyvom krízovej situácie dočasne zľavila zo svojich pravidiel a umožnila štátom únie výnimku počas exponenciálneho rastu dopytu po týchto osobných ochranných prostriedkoch, v ktorom povolila ich dočasný dovoz bez plnej certifikácie EÚ. Výnimka vydávaná dovozcom Českou obchodnou inšpekciou zahŕňala povinnosť do troch mesiacov dovážané respirátormi certifikovať podľa európskej normy.

Česká obchodná inšpekcia 15. júna 2020 ukončila vydávanie výnimky dovozcom respirátorov. Tri mesiace potom, teda v septembri 2020 už bolo zrejmé, ktoré respirátory získali európsky certifikát oprávňujúci na označenie respirátorov ochrannými triedami FFP1 až FFP3. Dovozcovia respirátorov, ktoré neprešli úspešne európskym certifikačným procesom, od skončenia trojmesačnej výnimky nemôžu dovážať ďalší necertifikovaný tovar (hoci to za tiché tolerancie štátnych dozorných orgánov často robia) a mohli len dopredať necertifikované respirátory, ktoré mali v skladoch z dôb platnosti troch mesiacov výnimky udelené im Českou obchodnou inšpekciou. Je krajne nepravdepodobné, že by ešte po viac ako polroku mali nejaké nepredané respirátory privezené v dobe platnosti výnimky, ktoré by mohli teraz predávať. Evidentne predávajú necertifikované respirátory, ktoré nelegálne dovážajú aj potom, čo vypršala výnimka. Štátne dozorné orgány si to prostredníctvom dát Colnej správy môžu ľahko overiť, ale kontrolu prakticky nevykonávajú.

Rozdiely v testovanej filtrácii

Robustní a propracované respirátory vyhovující evropské třídě ochrany FFP2 musejí úspěšně projít nejen zkouškami na záchyt miniaturních krystalů NaCl (kuchyňské soli), které zastupují pevné částice jako prach, pyl a podobně, ale také testem na záchyt velmi malých kapek parafínu, které ve zkoušce zastupují kapaliny, jako jsou kapénky, kapalný aerosol s mikroorganismy a další tekuté látky.

Čínska norma vedúca k označeniu KN95 sa testom filtrácie parafínu vôbec nezaoberá. Jednoduché konštrukcie respirátorov KN95 sú nedostatočnou ochranou užívateľov pred vírusovou infekciou, pretože zlyhávajú v záchyte kvapalných látok vrátane kvapôčok a aerosólu s vírusmi. Čínske respirátory s označením KN95 sú ako prevencia nákazy COVID-19 úplne nevhodné a ich dovoz a predaj v EÚ vrátane Českej republiky je nelegálny.

Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR v dokumente Sprievodca základmi regulácie tvárových masiek, ako osobných ochranných prostriedkov a zdravotníckych pomôcok vydanom 21. januára 2021 v bode III. Pravidlá mimoriadneho krátkodobého dodávania tvárových masiek (OOP aj ZP) na trh EÚ v krízovom režime objasňujú, prečo bola dovozu respirátorov KN95 a N95 od 13. marca do 15. júna 2020 udelená výnimka.

Dokument v bode IV. Rozdiely medzi označeniami tvárových masiek (respirátorov) FFP2 a KN95 ďalej objasňuje, v akých parametroch čínske respirátory KN95 nespĺňajú európske normy a prečo nechránia pred vírusmi ako respirátory európskej triedy ochrany FFP2. V bode VI. Verejné zákazky autori dokumentu z Ministerstva priemyslu a obchodu zdôvodňujú, prečo respirátory KN95 nemožno považovať za rovnocenné riešenie s respirátormi ochrannej triedy FFP2.

Rozdiely v tesnosti na európskych tvárach

Čínske respirátory označené KN95 netesnia na väčšine európskych tvárí. Tesnosť respirátorov sa testuje na tvárach dobrovoľníkov v špeciálnej komore. Číňania testujú tesnosť repirátorov na Aziatoch, Európania testujú tesnosť respirátorov na európskych dobrovoľníkoch. Aziati majú výrazne odlišný tvar tváre ako prevažná väčšina Európanov.

europska-tvar

Aj štrbina s priemerom desatiny milimetra je pre vírus ako pre človeka diera o veľkosti celej mestskej štvrti. Pokiaľ by ste prisávali skulinou medzi respirátorom a tvárou nefiltrovaný vzduch, vytvoríte tak vzdušný prúd, ktorým k vašim ústam a nosu môžu putovať aj aerosólové častice s vírusmi. Voľbou respirátora vyhovujúceho európskej triede ochrany FFP2 volíte vhodný ochranný prostriedok z hľadiska reálnej tesnosti na vašej tvári.

Rozdiely v kontrole kvality

Tuzemskí výrobcovia respirátorov, ktorých certifikované produkty spĺňajú prísne kritériá európskych noriem, sú pod neustálou kontrolou dozorných štátnych orgánov. Akreditovaná skúšobňa minimálne raz ročne preskúša kvalitu respirátorov, na ktoré vydala príslušný certifikát EÚ. Ďalšie náhodné kontroly môže českým výrobcom respirátorov vykonávať dozorný orgán, teda Česká obchodná inšpekcia.

Dovozcovia činských respirátorov naproti tomu kontrolu kvality spravidla nevykonávajú. A kvalita, bohužiaľ, často nezodpovedá tomu, čo čínski výrobcovia sľubujú na obaloch respirátorov av dodaných certifikátoch. Správa štátnych hmotných rezerv v lete 2020 testovaním odhalila tri značky nekvalitných respirátorov z Číny, ktoré mali platný certifikát Európskej únie vydaný v Turecku a uchádzali sa o zákazku v štátnom výberovom konaní (pozri článok v Hospodárskych Novinách).

Dovozcovia boli tristnými výsledkami testov prekvapení a cítili sa podvedení svojimi dodávateľmi z Číny. Nikto nebol potrestaný. Ministerstvá, nemocnice a ďalšie verejné a štátne inštitúcie žiadne testy osobných ochranných prostriedkov pri výberových konaniach nevykonávajú. Čínskym výrobcom veria.

respiratory-ffp2-vs-kn95

Ako rozpoznať brak od kvalitných respirátorov

brak-vs-kvalitny-respirator

Vyhnite sa respirátorom s označením KN95, ktoré sa na našom trhu predávajú nelegálne. Pokiaľ sa rozhodnete pre respirátory európskej triedy ochrany FFP2 certifikované podľa únijných noriem, na vrchnej strane respirátora musia byť nezmazateľne vytlačené tieto informácie:

 • názov respirátora,
  platná norma, podľa ktorej bol respirátor certifikovaný (EN 149:2001+A1:2009),
 • trieda ochrany (FFP2),
 • značka R (opakovateľne použiteľný) alebo NR (jednorazovo použiteľný),
 • značka CE spolu so štvorčíslím udávajúcim akreditovanú skúšobňu, ktorá vydala príslušný certifikát EÚ

Niektorí podvodníci z Číny na svoje produkty bez európskeho certifikátu umiestňujú skratku CE, aby u európskych spotrebiteľov vzbudili klamný dojem, že predávajú výrobky v zhode s európskymi normami. Pri odhalení podvodu spravidla uvádzajú, že sa jedná o skratku úvodných písmen slovného spojenia "China Export" (viac TU). Podvodníci sú v podvodných praktikách veľmi vynaliezaví. Niekedy sfalšujú certifikát alebo získajú certifikát na pár exemplárov kvalitných respirátorov a spolu s týmto certifikátom dodávajú do Európy nefunkčné lacné šunty. Pokiaľ sa nechcete nechať napáliť, kúpte si respirátory európskej triedy ochrany FFP2 od preverených českých výrobcov.

Rozdiel medzi FFP2 respirátorom a FFP2 nanovlákenným respirátorom

Veľký rozdiel je aj medzi FFP2 respirátormi a FFP2 nanovlákennými respirátormi. Viac si môžete prečítať tu.

Nano respirátory
 • Nestráca účinnosť zvlhnutím počas nosenia a skladovania.
 • Chráni pred vírusmi a baktériami až na 99%.
 • Možno ich opakovane používať = sú ekologickejšie.
 • Sú bez výdychového ventilu.
 • Poskytujú dvojakú ochranu - záchyt častíc na elektrostaticky nabitú textilnú membránu a nanovlákennú membránu.
Priemyselné respirátory
 • Stráca účinnosť zvlhnutím pri nosení.
 • Stráca účinnosť zvlhnutím pri skladovaní.
 • Nevieme určite, do akej miery chránia pred vírusmi a baktériami, nie sú na to testované.
 • Nie je možné ich opakovane používať = vytvárajú viac odpadu.
 • Často sú opatrené ventilom.
 • Zachytávajú častice iba na elektrostaticky nabitú textilnú membránu.

V texte uvádzame, že predaj respirátorov s označením KN95 je v EÚ vrátane Českej republiky nelegálny.

Európska komisia 13. marca 2020 vydala výnimku nazvanú Odporúčanie komisie (EÚ) 2020/403 o postupoch posudzovania zhody a dohľadu nad trhom v súvislosti s hrozbou nákazy koronavirom COVID-19. Prechodne tak uľahčila uvádzanie na trh Európskej únie mimoeurópskym respirátorom, ktoré neprešli kompletným posúdením zhody s európskou normou EN 149.

V bode 25 tohto dokumentu sa píše

Vzhľadom na to, že niektoré typy OOP (osobných ochranných prostriedkov) alebo zdravotníckych pomôcok používaných v súvislosti so šírením koronavírusovej nákazy COVID-19 môžu byť používané aj na iné účely, je nevyhnutné, aby členské štáty prijali všetky vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby OOP ( osobné ochranné prostriedky) alebo zdravotnícke pomôcky, ktoré nie sú označené označením CE a ktoré môžu byť uvedené na trh Únie v súlade s bodom 8 tohto odporúčania, boli sprístupnené iba pracovníkom v zdravotníctve"

#produkty#https://www.nanospace.cz/sk/respiratory-ffp2:spur,pardam/?order=bestseller/

Bod 8, na ktorý odkazuje predchádzajúci text, znie:

"V súvislosti s hrozbou nákazy koronavírusom COVID-19 sú také OOP (osobné ochranné prostriedky) a zdravotnícke pomôcky nevyhnutné pre zdravotníckych pracovníkov, zásahové zložky a ďalší personál, ktorý sa podieľa na úsilí zastaviť vírus a jeho ďalšie šírenie."

Tip. Najčastejšie príznaky Covid-19, ako spoznať, či ho máte? Prečítajte si náš článok tu.

Z uvedených formulácií je zrejmé, že ani v čase platnosti tejto výnimky vydanej Európskou komisiou (od 13. marca do 15. júna 2020) nesmeli byť respirátory bez plnej certifikácie podľa noriem EÚ predávané na voľnom trhu v Európskej únii vrátane Českej republiky. Od 15. júna 2020 respirátory označené len „KN95“ nesmú byť nakupované pre zdravotníckych pracovníkov, zásahové zložky a ďalší personál, ktorý sa podieľa na úsilí zastaviť vírus a jeho ďalšie šírenie. Ich predaj na voľnom trhu v EÚ vrátane Českej republiky bol nelegálny v dobe platnosti jarnej výnimky Európskej komisie a je nelegálny aj v súčasnosti.

Lukáš Konečný, stratégie a rozvoj v nanoSPACE
Lukáš Konečný pôsobí v oblasti nanotechnológií od roku 2015, vyštudoval VŠE a dlhodobo sa venuje digitálnemu marketingu, digitalizácii a automatizácii reklám pre technologické firmy a online projekty. Od mája 2020 sa stará v nanoSPACE o stratégii a rozvoj firmy.