Nanotechnologie

Nanotechnologie je soustava metod, které umožňují manipulovat s atomy, molekulami nebo jejich malými skupinami. Lze tak vytvořit materiály a objekty s unikátními vlastnostmi. Tyto metody pracují v měřítku řádově nanometrů (obvykle cca 1–100 nm), tzn. přibližně tisícina tloušťky lidského vlasu.

Jiná definice: Nanotechnologie je výzkum a technologický vývoj na atomové, molekulární nebo makromolekulární úrovni, v rozměrové škále přibližně 1-100 nm. Je to též vytváření a používání struktur, zařízení a systémů, které mají v důsledku svých malých a intermediárních rozměrů nové vlastnosti a funkce. Je to rovněž dovednost manipulovat s objekty na atomové úrovni.