Často kladené otázky Čo spôsobuje rozvoj alergie? Jedným z najväčších vinníkov rozvoja alergie je prachový roztoč. Najlepšie sa mu darí v posteľnej bielizni, kde sa rozkladajú organické zvyšky z ľudskej kože. Keď si uvedomíme, že v posteli trávime takmer tretinu svojho života, je evidentné ako silnej expózii elergénov roztočov sme vystavení. Výsledkom je potom alergická nádcha alebo astmatické záchvaty. Ako môžu nanovlákna pomáhať v boji proti alergii? Základným pravidlom boja s alergiou je prevencia vzniku alergickej reakcii, teda snažiť sa čo najviac vyhnúť sa alergénom, ktoré ju spôsobujú. Prečo bežná lôžkovina nie je stopercentná? Bežná antialergická lôžkovina sa skladá z chemických látok, ktoré zabíjajú roztoče, alebo má zhustenú štruktúru vlákna tkaniny. Ani jedno riešenie však dostatočne nefunguje. Štandardné tkaniny sú úspešné na 60% pri zachytení priechodu roztočov do lôžkoviny. Okrem toho, tento typ tkaniny nie je schopný zabrániť prieniku molekúl alergénov, ktoré sú 15 až 300 krát menšie ako roztoč. V čom sa líši lôžkovina z nanovlákien od bežnej lôžkoviny? Základnou odlišnosťou lôžkoviny je hustota štruktúry tkaniny z nanovlákien. Póry nanotkaniny majú veľkosť 80 – 100 nanometrov a nanovlákno má hrúbku 150 nanometrov. Oproti tomu veľkosť roztočov je približne 300 mikrometrov (1 mikrometer – 1000 nanometrov) a ich alergény 1 – 20 mikrometrov. Ani roztoče ani ich alergény nemajú vôbec žiadnu šancu prejsť cez nanotkaninu, ale molekuly kyslíka už prejdú, takže materiál zostáva príjemne priedušný. Ide teda o 100% účinnú mechanickú (pozor: žiadne chemikálie) bariéru. Nie sú nanovlákna nebezpečné? Všetko nové a neznáme odpradávna v človeku vyvoláva obavy a strach. To sa týka aj úplne nových technológií ponúkajúce nové riešenia. Garantujeme našim zákazníkom 100% bezpečnosť a účinnosť. Naše produkty boli testované v troch na sebe nezávislých ústavoch, a to v Textilnom skúšobnom ústave v Brne, na Technickej univerzite v Liberci a v Štátnom zdravotnom ústave v Prahe. Tieto ústavy nám potvrdili 100% nezávadnosť, bezpečnosť našich produktov, zároveň je konštatovali veľmi vhodné pre alergikov. Bol overený účinný záchyt mikroorganizmov ≥ 99,0%, tiež bol preukázaný účinný záchyt prachových častíc ≥ 99,9%.  Ako rozpoznať lôžkovinu z kvalitných nanovlákien a nepravú lôžkovinu, ktorá môže byť pre zákazníka nebezpečná? Prvým výrobcom lôžkovín sa skutočnou nanovlákennou textílií (membránou), ktorá používa český patent priemyselnej výroby nanovlákien, je spoločnosť nanoSPACE. Spoločnosť nanoSPACE stále vyvíja nové využitie nanovlákenné textílie pre hotely, ubytovacie zariadenia a domácnosti.