Bariérové tkaniny

Účinným prostředkem, který je odborníky doporučován pro zmírnění alergické reakce a obtíží s touto reakcí spojených projevů, je používání ochranných bariérových povlaků na matrace a lůžkoviny. Textilní materiály, které jsou v současnosti nabízeny jako bariéra proti průniku alergenů, jsou převážně velmi hustě tkané tkaniny na bázi bavlny nebo směsových materiálů. V mnohých případech jsou ještě opatřeny různými úpravami, jejichž účelem je zabránění množení roztočů a případně bakterií.

Nevhodnost použití klasických tkanin jako bariérového materiálu pro prostup alergenů souvisí se strukturou materiálu a způsobem jeho používání. Přestože má tkanina velkou hustotu nití, velikost pórů mezi jednotlivými nitěmi je větší než je velikost alergenů.  Zároveň při opakovaném používání materiálu, zejména při jeho praní a dlouhodobém používání (výrobci tkaných povlaků garantují životnost několik let), dochází k rozmělnění struktury tkaniny a ke zvětšování pórů mezi nitěmi. 

Roztoč