Často kladené dotazy

Co způsobuje rozvoj alergie?

Jedním z nejčastějších viníků rozvoje alergie je prachový roztoč.  Nejlépe se mu daří v ložním prádle, kde se rozkládají organické zbytky z lidské kůže. Když si uvědomíme, že v posteli trávíme téměř třetinu svého života, je evidentní jak silné expozici alergenů roztočů jsme vystaveni. Výsledkem je pak alergická rýma nebo astmatické záchvaty.

Jak mohou nanovlákna pomáhat v boji proti alergii?

Základním pravidlem boje s alergií je prevence vzniku alergické reakce, tedy snažit se co nejvíce vyhnout alergenům, které ji způsobují.

Proč běžné antialergické lůžkoviny nejsou stoprocentní?

Běžné antialergické lůžkoviny používají buď chemické látky, které zabíjí roztoče nebo zhuštěnou strukturu vlákna tkaniny. Ani jedno řešení ale nefunguje dostatečně. Standardní tkaniny jsou úspěšné asi v 60 % při zachycení průchodu roztočů do lůžkoviny. Navíc tento typ tkaniny není schopný zabránit průchodu molekul alergenu, které jsou 15 až 300 krát menší než roztoč.

V čem se liší lůžkoviny z nanovláken od běžných lůžkovin?

Základní odlišnost lůžkovin je hustota struktury tkaniny z nanovláken. Póry nanotkaniny mají velikost pouhých 80-100 nanometrů a nanovlákno tloušťku 150 nanometrů. Naproti tomu velikost roztočů je přibližně kolem 300 mikrometrů (1 mikrometr = 1000 nanometrů) a jejich alergeny 1 – 20 mikrometrů. Ani roztoči ani jejich alergeny nemají vůbec žádnou šanci projít skrz nanotkaninu, ale molekula kyslíku už projde, takže materiál zůstává příjemně prodyšný. Jedná se tedy o 100% účinnou mechanickou (pozor: žádná chemie) bariéru.

Nejsou nanovlákna nebezpečná?

Všechno nové a neznámé odpradávna v člověku vyvolává obavy a strach. To se týká a i zcela nových technologií nabízející nová řešení.  Garantujeme našim zákazníkům 100% bezpečnost a účinnost. Naše produkty byly testovány ve třech na sobě nezávislých ústavech, a to v Textilním zkušebním ústavě v Brně, na Technické univerzitě v Liberci a ve Státním zdravotním ústavě v Praze. Tyto ústavy nám potvrdily 100% nezávadnost, bezpečnost našich produktů, zároveň je shledaly velmi vhodné pro alergiky. Byl ověřen účinný záchyt mikroorganismů ≥ 99,0 %, také byl prokázán účinný záchyt prachových částic ≥ 99,9 %.

Jak poznat lůžkoviny z kvalitních nanovláken a podvodné lůžkoviny, které mohou být pro zákazníka nebezpečné?

Prvním výrobcem lůžkovin se skutečnou nanovlákennou textilií (membránou), která používá český patent průmyslové výroby nanovláken, je společnost nanoSPACE. Společnost nanoSPACE stále vyvíjí nové využití nanovlákenné textilie pro hotely, ubytovací zařízení a domácnosti.

Co znamenají pojmy ...                                            

nanověda

- studium hmoty na atomové a molekulární úrovni (obvykle od 0,1 do 100 nm), kde se vlastnosti výrazně liší od vlastností při větších rozměrech.

nanotechnologie

- soustava metod, které umožňují manipulovat s atomy, molekulami nebo jejich malými skupinami. Lze tak vytvořit materiály a objekty s unikátními vlastnostmi. Tyto metody pracují v měřítku řádově nanometrů (obvykle cca 1–100 nm), tzn. přibližně tisícina tloušťky lidského vlasu.

Jiná definice: Nanotechnologie je výzkum a technologický vývoj na atomové, molekulární nebo makromolekulární úrovni, v rozměrové škále přibližně 1-100 nm. Je to též vytváření a používání struktur, zařízení a systémů, které mají v důsledku svých malých a intermediárních rozměrů nové vlastnosti a funkce. Je to rovněž dovednost manipulovat s objekty na atomové úrovni.

nanovlákno 

- je délkový útvar o charakteristických rozměrech a vlastnostech, kde jeden rozměr (délka) významně přesahuje průměr vlákna. Charakteristické průměry nanovláken se pohybují mezi 100–800 nanometrů (nm).

elektrostatické zvlákňování (elektrospinning)

- jedna z metod, jak vyrobit nanovlákna, je elektrostatické zvlákňování neboli elektrospinning. První patent tohoto principu pochází již z roku 1902 od J. F. Cooleyho z univerzity v Bostnu. Bohužel v té době ještě neexistovalo vybavení, kterým by bylo možně odhalit, že pan Cooley vyrobil nanovlákna. Čeští vědci patří k výzkumu nanovláken a nanotechnologií vůbec ke světové špičce. Spoluprací firmy Elmarco a Technické univerzity Liberec vznikl přístroj Nanospider, který jako první umožnil produkci nanovláken v průmyslovém měřítku.

Funkčí nátěr

Funční nátěr FN®1

FN1

Funkční nátěr FN®1 byl vyvinut speciálně pro ochranu betonu, na jehož povrch se nátěrová vrstva chemicky naváže. Je určen pro použití v exteriéru i interiéru. Aplikován může být také na povrchy ze surového zdiva, kamene, keramik, omítky, dřeva a také na povrchy natřené matovými barvami, laky nebo penetracemi, které neodpuzují vodu. Od nátěrů FN®2 a FN®3  se odlišuje vyšší transparentností. Jeho použití je proto vhodné na povrchy jako je pohledový beton, kde je zájem přiznat strukturu podkladu. Vzhledem ke svému chemickému složení je FN®1 vhodný jako podkladová vrstva pod FN®2 při aplikacích proti plísním na zeď. Nátěr FN®1 dodáváme také v barevných odstínech. Funkční nátěr FN®1 slouží k vytváření účinné a dlouhodobě funkční nanotechnologické ochrany povrchů proti usazování atmosférické špíny a proti jejich napadení plísněmi, řasami a dalšími mikroroganismy. Vysoký obsah Oxidu titaničitého v nátěrové vrstvě zaručuje mimořádně účinnou ochranu podkladu, na který je FN®1 nanesen před „vyšisováním“ barev a rozpadem pojiva vlivem UV záření. Nátěr FN®1 je možno rovněž využít jako účinnou nízkonákladovou technologii pro čištění vzduchu od široké škály znečišťujících látek.

Funční nátěr FN®2

FN2

Funkční nátěr FN®2 byl vyvinut a optimalizován pro funkce čištění vzduchu a ochrany proti usazování mikroorganismů. Je určen pro použití v exteriéru i interiéru. Aplikován může být na povrchy z betonu surového zdiva, kamene, keramik, omítky, dřeva a také na povrchy natřené matnými barvami, laky nebo penetracemi, které neodpuzují vodu. Od nátěrů FN®1  se odlišuje podstatně nižší transparentností a vyšší účinností čištění vzduchu. Jeho použití proto doporučujeme především při aplikacích zaměřených na čištění vzduchu nebo ochranu proti mikroorganismům. Nátěr FN®2 dodáváme také v barevných odstínech. Nátěr FN®2 je využíván jako vysoce účinná nízkonákladová technologii pro čištění vzduchu od široké škály znečišťujících látek a nepříjemných pachů (doporučujeme zejména pro použití v interiérech, kde je pro čištění vzduchu vhodnější než FN®1).  Je efektivní alternativou klasických technologií pro čištění vzduchu. Funkční nátěr FN®2 slouží slouží také k vytváření účinné a dlouhodobě funkční nanotechnologické ochrany povrchů proti usazování atmosférické špíny a proti jejich napadení plísněmi, řasami a dalšími mikroroganismy a proti usazování virů a bakterií. Je proto využíván také jako účinná technologie pro snížení rizika přenosu nákaz. Vysoký obsah Oxidu titaničitého v nátěrové vrstvě zaručuje mimořádně účinnou ochranu podkladu, na který je FN®2 nanesen před „vyšisováním“ barev a rozpadem pojiva vlivem UV záření. FN®2 je rovněž využíván pro vytváření antigraffiti ochrany.

Funční nátěr FN®3

FN3

Funkční nátěr FN®byl vyvinut pro maximální účinnost funkce čištění vzduchu (dosahuje nejvyšší fotokatalytické účinnosti ze všech FN® nátěrů).  Je určen především pro použití v interiéru, kde je efektivní alternativou klasických technologií pro čištění vzduchu. Účinně odstraňuje širokou škálu znečišťujících a zapáchajících látek. Aplikován může být na povrchy z betonu surového zdiva, kamene, keramik, omítky, dřeva a také na povrchy natřené matnými barvami, laky nebo penetracemi, které neodpuzují vodu. Jako vhodný aplikační postup doporučujeme provést první nátěr suspenzí FN®2 a další dvě nátěrové udělat s FN®3.  V porovnání s nátěry FN®1 a  FN®2  má FN®3 poměrně vysokou krycí schopnost. Vytvoření nátěrová vrstva je poměrně měkká proto nátěr doporučujeme aplikovat na strop a plochy, kde nehrozí jeho poškození otěrem. V případě využití FN® pro čištění vzduchu v interiéru jsou  nátěry FN®3 obvykle aplikovány na strop místnosti a 1,5 m široký pruh svislých stěn od stropu a na ostatní plochy se aplikuje nátěr FN®2. Nátěr FN®3 nelze kolorovat, proto se dodává pouze v bílé barvě.

Funkční nátěr FN®3 slouží plní také funkci účinné a dlouhodobě funkční nanotechnologické ochrany povrchů proti usazování atmosférické špíny, virů a bakterií, plísní, řas a dalších mikroroganismů. Je proto využíván také jako účinná technologie pro snížení rizika přenosu nákaz. Vysoký obsah Oxidu titaničitého v nátěrové vrstvě zaručuje mimořádně účinnou ochranu podkladu, na který je FN®3 nanesen před „vyšisováním“ barev a rozpadem pojiva vlivem UV záření.

Funční nátěr FN®1 TRANSPARENT

FN1T

Funkční nátěr FN®1 Transparent byl vyvinut na bázi nátěru FN®1 na s cílem maximalizovat transparentnost nátěrové vrstvy tak, aby byl v maximální možné míře zachován původní vzhled (barva a struktura) podkladu, který FN® nátěr chrání. Využití je stejné jako u nátěru FN®1. Funkční nátěr FN®1 Transparent slouží k vytváření účinné a dlouhodobě funkční nanotechnologické ochrany povrchů proti usazování atmosférické špíny a proti jejich napadení plísněmi, řasami a dalšími mikroroganismy. Vysoký obsah Oxidu titaničitého v nátěrové vrstvě zaručuje mimořádně účinnou ochranu podkladu, na který je FN®1 Transparent nanesen před „vyšisováním“ barev a rozpadem pojiva vlivem UV záření. Nátěr účinně čistí vzduch od široké škály znečišťujících látek. Velká transparentnost nátěrové vrstvy umožní dokonale zachovat vzhled surového pohledového betonu, na jehož povrch se nátěr chemicky naváže.  Aplikován může být také na povrchy ze surového zdiva, kamene, keramik, omítky, dřeva, kde je požadavek  přiznat co nejvíce barevnost a strukturu podkladu.  Vhodný je také na povrchy tvořené omítkou nebo natřené matovými barvami, laky nebo penetracemi, které neodpuzují vodu. V této souvislosti je využíván také jako ochranný nátěr na zachovalé povrchy probarvených fasád po jejich vyčištění. Nátěr FN®1 Transparent dodáváme proto také v barevných odstínech.  Je určen pro použití v exteriéru i interiéru.