Často kladené dotazy

Co způsobuje rozvoj alergie?

Jedním z nejčastějších viníků rozvoje alergie je prachový roztoč.  Nejlépe se mu daří v ložním prádle, kde se rozkládají organické zbytky z lidské kůže. Když si uvědomíme, že v posteli trávíme téměř třetinu svého života, je evidentní jak silné expozici alergenů roztočů jsme vystaveni. Výsledkem je pak alergická rýma nebo astmatické záchvaty.

Jak mohou nanovlákna pomáhat v boji proti alergii?

Základním pravidlem boje s alergií je prevence vzniku alergické reakce, tedy snažit se co nejvíce vyhnout alergenům, které ji způsobují.

Proč běžné antialergické lůžkoviny nejsou stoprocentní?

Běžné antialergické lůžkoviny používají buď chemické látky, které zabíjí roztoče nebo zhuštěnou strukturu vlákna tkaniny. Ani jedno řešení ale nefunguje dostatečně. Standardní tkaniny jsou úspěšné asi v 60 % při zachycení průchodu roztočů do lůžkoviny. Navíc tento typ tkaniny není schopný zabránit průchodu molekul alergenu, které jsou 15 až 300 krát menší než roztoč.

V čem se liší lůžkoviny z nanovláken od běžných lůžkovin?

Základní odlišnost lůžkovin je hustota struktury tkaniny z nanovláken. Póry nanotkaniny mají velikost pouhých 80-100 nanometrů a nanovlákno tloušťku 150 nanometrů. Naproti tomu velikost roztočů je přibližně kolem 300 mikrometrů (1 mikrometr = 1000 nanometrů) a jejich alergeny 1 – 20 mikrometrů. Ani roztoči ani jejich alergeny nemají vůbec žádnou šanci projít skrz nanotkaninu, ale molekula kyslíku už projde, takže materiál zůstává příjemně prodyšný. Jedná se tedy o 100% účinnou mechanickou (pozor: žádná chemie) bariéru.

Nejsou nanovlákna nebezpečná?

Všechno nové a neznámé odpradávna v člověku vyvolává obavy a strach. To se týká a i zcela nových technologií nabízející nová řešení.  Garantujeme našim zákazníkům 100% bezpečnost a účinnost. Naše produkty byly testovány ve třech na sobě nezávislých ústavech, a to v Textilním zkušebním ústavě v Brně, na Technické univerzitě v Liberci a ve Státním zdravotním ústavě v Praze. Tyto ústavy nám potvrdily 100% nezávadnost, bezpečnost našich produktů, zároveň je shledaly velmi vhodné pro alergiky. Byl ověřen účinný záchyt mikroorganismů ≥ 99,0 %, také byl prokázán účinný záchyt prachových částic ≥ 99,9 %.

Jak poznat lůžkoviny z kvalitních nanovláken a podvodné lůžkoviny, které mohou být pro zákazníka nebezpečné?

Prvním výrobcem lůžkovin se skutečnou nanovlákennou textilií (membránou), která používá český patent průmyslové výroby nanovláken, je společnost nanoSPACE. Společnost nanoSPACE stále vyvíjí nové využití nanovlákenné textilie pro hotely, ubytovací zařízení a domácnosti.

Co znamenají pojmy ...                                            

nanověda

- studium hmoty na atomové a molekulární úrovni (obvykle od 0,1 do 100 nm), kde se vlastnosti výrazně liší od vlastností při větších rozměrech.

nanotechnologie

- soustava metod, které umožňují manipulovat s atomy, molekulami nebo jejich malými skupinami. Lze tak vytvořit materiály a objekty s unikátními vlastnostmi. Tyto metody pracují v měřítku řádově nanometrů (obvykle cca 1–100 nm), tzn. přibližně tisícina tloušťky lidského vlasu.

Jiná definice: Nanotechnologie je výzkum a technologický vývoj na atomové, molekulární nebo makromolekulární úrovni, v rozměrové škále přibližně 1-100 nm. Je to též vytváření a používání struktur, zařízení a systémů, které mají v důsledku svých malých a intermediárních rozměrů nové vlastnosti a funkce. Je to rovněž dovednost manipulovat s objekty na atomové úrovni.

nanovlákno 

- je délkový útvar o charakteristických rozměrech a vlastnostech, kde jeden rozměr (délka) významně přesahuje průměr vlákna. Charakteristické průměry nanovláken se pohybují mezi 100–800 nanometrů (nm).

elektrostatické zvlákňování (elektrospinning)

- jedna z metod, jak vyrobit nanovlákna, je elektrostatické zvlákňování neboli elektrospinning. První patent tohoto principu pochází již z roku 1902 od J. F. Cooleyho z univerzity v Bostnu. Bohužel v té době ještě neexistovalo vybavení, kterým by bylo možně odhalit, že pan Cooley vyrobil nanovlákna. Čeští vědci patří k výzkumu nanovláken a nanotechnologií vůbec ke světové špičce. Spoluprací firmy Elmarco a Technické univerzity Liberec vznikl přístroj Nanospider, který jako první umožnil produkci nanovláken v průmyslovém měřítku.